Codeforia
Zmień język
Bartek Łukasiewicz
Bartek Łukasiewicz
Co-Founder

Bartosz Łukasiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka. Poza Codeforią pracuje jako programista w Codility oraz przygotowuje uczniów do udziału w konkursach informatycznych.

Laureat oraz dwukrotny finalista Olimpiady Informatycznej. Był kierownikiem jury Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Trenował reprezentację Polski na Europejską Olimpiadę Informatyczną Juniorów. Wielokrotnie był Team Leaderem polskiego zespołu na konkursach międzynarodowych. Jest autorem ponad 1000 zadań. Od 10 lat prowadzi zajęcia na obozach informatycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Talent.

Jacek Tomasiewicz
Jacek Tomasiewicz
Co-Founder

Jacek Tomasiewicz jest absolwentem Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Finalista Olimpiady Informatycznej. Manadżer zespołu programistów w Codility (firmie zajmującej się automatycznym sprawdzaniem umiejętności programistów).

Od 15 lat uczy programowania oraz przygotowuje uczniów do startu w konkursach algorytmicznych. Wykształcił ponad 250 uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty lub laureata Olimpiady Informatycznej (oraz Juniorów), Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej oraz konkursu Logia. Jest autorem książki ,,Zaprzyjaźnij się z algorytmami’’ wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W 2019 roku został laureatem Listy 100, która wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych. Jego byli podopieczni pracują w firmach takich jak Google, Microsoft oraz Facebook.

prof. Krzysztof Diks
prof. Krzysztof Diks
Advisor

Krzysztof Diks jest profesorem w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się algorytmiką. Jest współautorem podręcznika akademickiego z algorytmów i struktur danych. Wypromował 10 doktorów.

W latach 2005-2015 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Profesor Krzysztof Diks jest uznanym popularyzatorem informatyki, w szczególności algorytmiki. Od roku 1999 pełni nieprzerwanie funkcję Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej. Wraz z prof. Janem Madeyem opiekował się drużynami Uniwersytetu Warszawskiego, które dwukrotnie zdobyły tytuł mistrzów świata w programowaniu zespołowym.

Przemysław Kozłowski
Przemysław Kozłowski
Senior Software Engineer

Przemysław Kozłowski ukończył informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest zwycięzcą XXII Olimpiady Informatycznej i wielokrotnym reprezentantem Polski na licznych konkursach. Zdobył srebrny medal na międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej oraz złoty medal na Olimpiadzie Informatycznej Europy Środkowej.

Jako członek Komisji Technicznej Olimpiady Informatycznej oraz licznych obozów informatycznych, zajmował się rozwijaniem i utrzymaniem systemu automatycznie sprawdzającego rozwiązania zadań programistycznych.

Paweł Rzymkiewicz
Paweł Rzymkiewicz
Advisor

Paweł Rzymkiewicz jest ekspertem w tworzeniu i rozwijaniu zespołów informatycznych, pomagając firmom produktowym oraz software house'om osiągnąć sukces poprzez wzrost i wysoką jakość. Posiada bogate doświadczenie w pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą, dla małych, średnich oraz korporacyjnych firm.

Paweł pracując w Codility stworzył zdywersyfikowany zespół Software Engineering, rozbudowując go z 8 do 35 osób. Opracował również proces rekrutacyjny oraz pipeline w Norweskim start-upie, dzięki czemu możliwe było utworzenie zespołu liczącego ponad 100 osób w ciągu 11 miesięcy. Obecnie, w roli Head of Engineering w firmie Appsilon, Paweł rozwija zespół Software Engineering, skalując go trzykrotnie (od 20 do ponad 60 osób) w latach 2021-2023.

Przemysław Dominikowski
Przemysław Dominikowski
Content Creator

Przemysław Dominikowski jest absolwentem informatyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Współpracuje z firmą Intel jako Cloud Software Development Engineer.

Laureat OIG i zwycięzca ogólnopolskiego konkursu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Politechniki Warszawskiej.

Prowadzi zajęcia przygotowujące do Olimpiady Informatycznej, konkursu Logia oraz matury z informatyki na poziomie rozszerzonym.

Codeforia
+48 512-232-845
+48 796-624-068
info@codeforia.com
FacebookInstagram
Partnerzy
Bright Invensions logo
Newsletter
© Codeforia 2024