Codeforia
Zmień język
Polityka prywatności
 1. Postanowienia Ogólne
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w ramach projektu "Codeforia". Stroną internetową tego projektu jest www.codeforia.com (dalej: Usługa).

  Administratorem danych osobowych jest Codeforia s.c z siedzibą w Warszawie (02-454), ul. Szczęsna 26, NIP: 5223267406.

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

  Dane zbierane przez Administratora będą:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • przetwarzane w określonych celach i nie podlegają dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne względem celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Cele Przetwarzania Danych
 4. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji projektu "Codeforia".

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • rejestracji w serwisie,
  • komunikacji z Użytkownikiem w celu udostępniania informacji i materiałów w ramach realizacji programu,
  • analizy i statystyk w ramach realizacji programu,
  • kontaktu z wykorzystaniem dostarczonych danych w ramach realizacji programu.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do osiągnięcia celów wymienionych powyżej.

 5. Okres Przetwarzania Danych Osobowych
 6. Przetwarzanie danych na podstawie zgody będzie prowadzone do momentu jej wycofania, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed takim wycofaniem.

 7. Informacje dotyczące Przetwarzania
 8. W zależności od celu przetwarzania, dane osobowe mogą być udostępniane:

  • podmiotom powiązanym z Administratorem,
  • podmiotom współpracującym z Administratorem,
  • podwykonawcom, zwłaszcza podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
  • dostawcom usług kurierskich i pocztowych,
  • kancelariom prawnych.

  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 9. Skargi
 10. Każdy Użytkownik ma prawo składać skargi dotyczące funkcjonowania tej usługi. Skargi należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: info@codeforia.com

 11. Postanowienia Końcowe
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, zachowując przy tym prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu.

  Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach w Polityce Prywatności za pomocą ogłoszenia dostępnego na Usłudze.

  Regulamin wchodzi w życie 24 Października 2023 roku.

Codeforia
+48 512-232-845
+48 796-624-068
info@codeforia.com
FacebookInstagram
Partnerzy
Bright Invensions logo
Newsletter
© Codeforia 2024